Fotóalbum

Navigation
Templomok
Navigation

Albrecht Klári fotóalbumai


 

Karlsruhe, Bulach, St. Cyriakus

Templomok

Az alábbi 30 felvétel csak izelitö a megszámlálhatatlanúl sok képböl amit Klári készített utazásaink során.
Egy kis trükk: Amig az egérrel rámegyünk a képek sávjára addig megáll a sor. Elvéve onnan újból indul. Jó szórakozást!


1-15
elsö kép 2 kép 3 kép 4 kép 6 kép 7 kép

16-30
Calw Metz Christus Karslruhe Convey Kirche Halberstadt Mainz Durlach Esztergom Freiburg Oberstadion Portugália Reichenau Knielingen

Bármerre is járunk a templomok már a méreteiknél, tornyaiknál fogva is, amelyek leghamarabb a szemünkbe ötlenek. Valamennyire egyformák - hiszen azonos céllal épültek - és mégis ahány, annyi féle. Hihetetlen formagazdagság és szinkombináció jellemzi öket kivülöl, belülröl.
stassburgi dóm
F: Albrecht Klári

Érdekes megfigyelni a különbözö korok épitészetének fejlettségi fokából adódó stílusjegyeket, vagy azok egymásra rakódását, kiegészítését, befejezését, (sokszor befejeztlenségét, mint a "csak" egytornyú strassburgi dóm), hiszen legtöbbször emberöltökön keresztül épült egy-egy templom, (nem beszélve például tüzvész, vagy háborúk okozta károkról) számtalan építömester tette hozzá a maga tudását, képességét, a megrendelök, mecénások izlésével, elvárásaival együtt.

Csak két példa, mert hosszadalmas lenne az összes stúlusra kitérni: jól megfigyelhetök a vaskos karoling-kori falak, a torony a reichenaui (Bodensee) Szent György bazilikán (20. kép). Mintha építökockákból rakták volna össze. Vagy a stíluskeveredés egyik szép példája a Wissembourgi (Elzász) Szent Péter és Pál templom (4. kép). Megmaradt az eredeti román stilusú torony is, de a templom többi része már gótukus jegyeket mutat fel. Ahogy fejlödött az építészet, föleg a statika úgy vált például a nehézkes románból a légies gótika a követendö stílus.
de Ponte ablak
F: Albrecht Klári

Minden faluban - városokról nem is beszélve - fellelhetö kápolnák, vagy sokszor a helység lélekszámához képest hatalmas templomok, bazilikák mennyi embernek adtak munkát, megélhetést a köbányáktól, a szállítómunkásoktól, az egyszerü segédmunkásoktól kezdve, köfaragókon, az építömestereken keresztül a képzömüvészekig. Hihetetlen, hogy mennyire megmozgatta az emberek alkotói fantáziáját a feladat: Isten házát méltóan megépíteni: a köbe álmodott csipke-díszítésektöl, a tetöszerkezet nemcsak mutatós de biztos megoldásaitól, az oszlopok sokféleségéig, a karzatok kialakításáig, az ablakok formájáig, a napfényt ezer színre bontó ólomüvegekig, rozettákig, a belsö faburkolatoktól, faliszönyegektöl, festményektöl a freskókig, az orgonák nagyságáig, az oltárok egyediségéig, a szószékek és a padsorok diszítéséig és még lehetne sorolni.
Köln: az égig ér
F: Albrecht Klári

Erröl jut eszembe egy fiatalember, akit alig 26 éves korában már érseki rangra emeltek, egy bizonyos Csezmiczei János, aki korának egyik európai szinten is kiemelkedö humanista költöje és filozófusa volt. Ezt a csaknem 600 évvel ezelött elöször Olaszországban, majd Pécsett tevékenykedö föpapot Janus Pannonius-ként ismeri és tiszteli a világ. Miért említem öt? Mert jó példa, hogy miként gyüjti maga köré egy müvészetet pártoló mecénás, egy pompát kedvelö bökezü nagyúr a környék ügyeskezü iparosait. Pécsett például nagyszerüen értettek selyemszövéshez, kelmefestéshez, különleges prémek elkészítéséhez, aranymüvességhez, díszkocsik gyártásához, szerszámkészítéshez, hogy csak néhányat említsek.

A templomok nemcsak Isten házai, hanem valóságos ékszerdobozok, müvészi alkotások tárházai. Mai szemünkkel is csodálatos látványt nyújtanak föleg méreteikkel, amilyekkel az eget ostromolják. El lehet képzelni, hogy milyen áhitattal léphettek be ezekbe a szentélyekbe föleg a középkor hívöi, akik bizonyára olyan alacsony kis kunyhókban éltek állatokkal, több generációval együtt, ahol elérték kézzel a plafónt, vagy ha nem hajtották le a fejüket beleverték az ajtófélfákba.


 

  vissza ennek a lapnap az elejére

      

      Az alábbi e-mail címen vagyunk elérhetök:

   

          vissza a fölapra

 

 

© 2014 Georg Albrecht    

Swish Templates