Budakesziek

Navigation
A svábok kitelepítését az akkori (1944/45) magyar kormányok döntötték el
Navigation

 

           Tildy Zoltán
    miniszterelnök (1945)
    Rákosi (Rosenfeld) Mátyás
      államminiszter (1945)
    idösb dr. Antall József
újjáépítési miniszter (1945)
          major general
    William S. (Shafer) Key
forrás: wikipedia

Tények:
A potsdami egyezmény nem kezdeményezte, hanem csak hozzájárult a magyar kormány kéréséhez, azaz a magyarországi németek kitelepitéséhez!

Ennek az oldalnak a tartalma:
Négy dokumentum a kitelepítés tényleges felelöseiröl.
Ezekböl néhány kiemelés:

1) Miniszteranácsi jegyzőkönyv 1945. december 22. Miniszterelnök Tildy Zoltán
-"(...) meglepetéssel hallom a vitát, mert hiszen magunk kértük a németek kitelepítését" - Rákosi Mátyás államminiszter
- "(...) soha nem lesz ilyen alkalom, hogy megszabaduljunk a németektöl" - idösb dr. Antal József újjáépítési miniszter

2) Der Donauschwabe 19/26. Mai 1991
"(...) azokat a németeket, akik Magyarország ügyét elárulták és a hitlerizmus szolgálatában állottak, szükséges volna az ország területéröl eltávolítani....
kéri a magyar kormány a Szovjetúnió kormányát sziveskedjék közölni, hozzájárul-e a magyarországi németek kitelepítéséhez...."

Részlet az ideiglenes magyar kormány Szovjetúnióhoz intézett jegyzékéböl, 1945. május 26.
Miniszterelnök (1944. december és 1945. november között) vitéz dálnoki Miklós Béla vezérezredes

3) Shvoy püspök és Key tábornok levélváltása, 1946. január
-"(...)hiszem, hogy Altábornagy Úr mindent el fog követni, ami hatalmában áll, hogy megakadályozza, miszerint ilyen nagy igazságtalanság füzödjék az Egyesült Államok szabad, alkotmányos és demokratikus népéhez." - Shvoy Lajos székesfehérvári megyéspüspök
-"(...) idézek a magyar külügyminisztérium 1945. július 5-i irásából:(...) kérjük a SzEB-et, támogasson bennünket abban, hogy a szövetséges erök e célra kijelölt területekre kitelepítsük öket." - William S. Key az USA hadseregének vezérörnagya

4) Conference of 25 January 1946, ACC Meeting (ACC=Allied Control Commission)
Key tábornok, a SZEB (Szövetséges Ellenörzö Bizottság) amerikai delegátusa, kérte a magyar kormányrendelet 12330/1945 ME (XII.29) szövegének módosítását: "a SZEB parancsára" helyett "a SZEB engedélyével" utalva arra, hogy a svábok deportálása a magyar kormány saját kezdeményezésére történt .


Az akkori magyar kormány nagyon jól ködösített: a közvélemény elött a potsdami egyezményre tolta a felelöséget. Ez olyan jól sikerült, hogy a mai napig makacsul tartja magát ez a variáció a közhiedelemben, felmentve a korabeli magyar kormányt. Annyira sikeres volt, hogy még húsz évvel a rendszerváltás után is egy egyébként nagyon komoly, történelemmel foglalkozó magazinban egy történész még mindig úgy ir erröl: "(...) a potsdami egyezmény utasítására".

Az alábbi dokumentumok igyekeznek ezt a hibásan rögzödött véleményt eloszlatni miközben az is az igazsághoz tartozik, hogy a kitelepítettek mindegyike egyhangúlag különválasztja az akkori kormány embertelen politikáját a becsületes magyarok hozzáállásától. Egy példa erre: a tisztán magyar lakta Páty lakói sírtak, amikor falujukon keresztül a vasútállomásra hajtották a budakeszi svábokat.

A fenti "arcképcsarnokba" feltettem egy amerikai személyt is, aki látszólag nem játszott negatív szerepet a kitelepítéskor. De kérdem én: Key tábornok nem tudta volna megakadályozni a svábok elüzetését? Vagy nem akarta? Vagy csak báb volt a szovjet SzEB vezetöség kezében? Vagy a kormánya nem akarta? Ki tudja ezt kideríteni ma már? Mindenesetre a magukat demokrácia bajnokainak hírdetö Egyesült Államok nem lépett közbe, még Shvoy Lajos székesfehérvári megyéspüspök könyörgö levelére sem, hogy megakadályozza a kitelepítéseket.

Az amerikai hozzáállásról jut eszembe, hogy a Vörös hadsereg elöl Nyugatra menekült vezetö személyiségeket sorra kiadták a kommunistáknak pontosan tudván, hogy biztos halálba küldik öket. Néhány ismert név közülük: volt miniszterelnökök mint Bárdossy, Imrédy, Sztójay, pénzügyi szakember Reményi-Schneller, továbbá Beregffy Károly vezérezredes, gróf Pálffy Fidél, Basch Ferenc a Volksbund vezetöje, Jány Gusztáv altábornagy, Szombathelyi Ferenc altábornagy és még lehetne sorolni.

A repülögép elött középen George Greenville (Grósz György) a CIC (amerikai kémelhárítás) tisztje, aki többek között közremüködött prominens magyarok hazahozatalában és kiadatásában.

És még valami. Soha nem találkoztam olyan tanulmánnyal, hogy mit veszíthetett Magyarország a szorgalmas svábjainak elüldözésével. A "mi lett volna, ha" kezdetü szövegek történelmietlennek tünnek, de azon el lehetne gondolkodni, hogy a harmincas évek elejétöl már érezhetö antiszemitizmus miatt az Egyesült Államokba kivándorolt zsidóság nélkül az lenne Amerika, ami ma? Valószínü nem. Vélhetöen a világhatalmi fellendülésük a bevándorlóknak és ezen belül is a zsidó értelmiségnek is köszönhetö.

És az agyonbombázott, kivérzett Németország? A férfi lakosság nagy hányada odaveszett a háborúban. Képes lett volna-e Németország a Marshall-terv ellenére csak a saját erejéböl a gazdasági csodára? Valószínü nem. Bizonyára a menekültek és az oda telepített népi németek - köztük a magyar svábság - szorgalma, tudása sokat segített nekik ebben.

Milyen jól jöttek volna 1945 után éppen az újjáépítési miniszternek (is) azok a dolgos sváb kezek!

 


Miniszteranácsi jegyzőkönyv 1945. december 22.

Téma: a németek kiűzése


 

A magyar Ideiglenes Nemzeti Kormány a második világháború végén,
1944. december 22-én alakult meg Debrecenben

forrás: multunk.x3.hu

Der Donauschwabe 19/26. Mai 1991

 


Shvoy székesfehérvári püspök és Key tábornok levélváltása

Shvoy Lajos püspök (balról a második) a Szent Mór kollégium meglátogatásakor, Pécs 1933
Zsabovsky Jenö felvétele (részlet)
Forrás: ipernity.com.
                  Forrás: dr. Johann Weidlein "A magyarországi németség küzdelme fennmaradásáért, dokumentáció: 1930-1950" cimü müve

 


 

A SZEB (Szövetséges Ellenörzö Bizottság) tagjai

forrás: lazarus.elte.hu

 

Conference of 25 January 1946, ACC Meeting

 

  vissza ennek a lapnak az elejére

          vissza a fölapra


      

      Az alábbi e-mail címen vagyunk elérhetök:

   

 

 

© 2014 Georg Albrecht    

Swish Templates