Elöszó

Navigation
Elöszó
Navigation

 


A honlap kezdeti éve: 2014

Wudigeß = Budakeszi


 • Miért éppen Budakeszinek szenteljük a honlapunkat? Mert öseink sokadmagukkal az ezerhétszázas évek elején Felsö- Svábföldröl a kilátástalan jövö miatt, a jobbágysor igájából menekülve új hazát, megmüvelhetö földet kerestek maguknak, ahol azt remélték, hogy megtalálják megélhetésüket. A Duna mentén szétszóródva telepedtek le. Innen a nevük: dunai svábok. Egy csoportjuk elöször Ofenbe (Budára) került, onnan Budakeszire, amely a török hódoltság során lakatlanná vált. Elsö templomuk, a Szent György, a baloldali pecséten látható.

 • Reményeik hamarosan szertefoszlottak, sokaknak már az utazás az életükbe került. A Duna ulmi partjainál ácsolt tutaj szerü tákolmányok, az úgynevezett Schachtelek (skatulyák), inkább lélekvesztök voltak, mint valamennyire is biztonságos vizi jármüvek. Nemcsak az örvények és az éles zátonyok veszélye leselkedtett rájuk, hanem az is elöfordult, hogy kalózok támadták meg öket elrabolva a magukkal hozott kevéske értékeiket is.
 • Az elsö generáció a semmiböl igyekezett egzisztenciát építeni magának. Hogy ez mennyire nehéz lehetett érzékelteti az a mondás, amit évszázadokkal késöbb nemzetközi hírnevet szerzett budakeszi származású akadémiai festömüvész de Ponte József is emlegetett, valamint a munkáiban is megjelenített: Dem Ersten der Tod - dem Zweiten die Not - dem Dritten das Brot. A híres-neves sváb szorgalom valóban meghozta több nemzedéken keresztül az eredeményét, amit - mint a legutóbbi történelemböl ismerünk - megirigyeltek és a legtöbbjük leszármazottait legfeljebb ötven kilós batyúval ki is ebrudalták az országból. A kitelepítettek lelkükben cípelt tragédiaként élték/élik meg ezt az égbe kiáltó jogtalanságot. 1946 után nemsokára azonban már maguk sem tudták, hogy melyikükkel történt nagyobb méltánytalanság. Az idegenbe, de jobb sorba került hontalanokkal, vagy a saját hazájukban sinylödökkel.

 • Mit jelent a "Kemma auf Wudigeß"? = Gyerünk Budakeszire!

  A balra látható hivogató szórólap a Budakeszi Szépítési Egyesület kiadása 1940 körül.

  1946 Budakeszi
  Ezt a virágzó, tiszta, egykori klimatikus gyógyhelyet kifosztották, meggyalázták, szétzúzták és nyolcezer lakosának a felét elzavarták - irta többek között a visszaemlékezésében Pentei (Pfendtner) Edit. Szerencsére a legutóbbi évtizedekben újra talpra állt, mindenhol látni a fejlödést, csinosítást, gondos kezek munkáját. Újból kedvelt lakóhely lett a fövárosban élök számára (is). A balra látható felhívás aktuálisabb, mint valaha:

  Jöjjön Budakeszire!

  17. és 18. század
  Visszatérve a történetére, miután a német császári csapatoknak magyar egységekkel karöltve mintegy háromszáz évvel ezelött sikerült kiüznie hazánkból a törököket, behívtak tudvalevöleg szorgos és takarékos földmüvelöket és kézmüveseket az elnéptelenedett, megmüveletlen területekre, köztük Budakeszire is. Itt éltek és dolgoztak a Németország különbözö részeiböl érkezett telepesek és leszármazottaik három évszázadon keresztül megtartva szokásaikat, hagyományaikat, nyelvüket.

  1918 és 1945
  Az Elsö világháborút sok sváb fiatal végigharcolta. A föutcai téren emlékmüvet emeltek az elesett és eltünt katonák tiszteletére. A talpazatra vésett zömmel német nevek árulkodnak a falu akkori összetételéröl is. A Második világháborúról hosszú évtizedekig beszélni sem volt szabad.

  1946 után valahol Németországban
  A kitelepítettek álmatlan éjszakáikon visszaidézték és még most is visszaidézik azon kevesek, akik még köztünk vannak, szép Budakeszijüket, gondolatban az utcáin, földjein jártak és lelki szemeik elött látták a temetöt régi sírköveivel, a barokk Havas Boldogasszony templomot, az úrnapi virágszönyeget, a Kálváriát, a kápolnákat, Máriamakkot, a Bagolyvárat, az ország talán legrégibb sváb iskoláját, a zárdát, az Ecce homo ülö Krisztust, a Natto-telepet, a Weiss Manfred szanatóriumot, Virágvölgyet, a Froschlacke-t, a faluvégi kacsaúsztatót, a Weinkellereket, vagyis a borospincéket, az Ochsenzunge-t, az ökörnyelvre hasonlító termöföld-csíkot, a mamutfenyöket, a Szent Vendelt (St. Wendelin) ábrázoló Bildstock-ot, az útszéli szentképet, saját magukat fiatalon, a portájukat, állataikat, mühelyeiket, szerszámaikat, hüséges kutyájukat, dülöiket és még sorolni tudnák, hogy mi minden rakódott le a szívükben.

            vissza a fölapra


        

        Az alábbi e-mail címen vagyunk elérhetök:

     

   

   

  © 2014 Georg Albrecht    

  Swish Templates